Predaj Ready Made

Ready Made spoločnosti s.r.o. boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie. Spoločnosti sú už zapísané na Živnostenskom registri, na Obchodnom registri a sú zaregistrované aj na Daňovom úrade.

Pri zakúpení Ready Made s.r.o. môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín. Spoločnosti sú pripravené k okamžitému predaju so všetkými právnymi dokumentmi. Zmena konateľa je právoplatná dňom podpisu dokumentov. Kúpou Ready-made spoločnosti tak ušetríte čas a vyhnete sa zdĺhavému zakladaniu spoločnosti.

PONÚKANÉ S.R.O.

  • PREDAJ S.R.O. – PLATCA DPH
  • od 2 090
  • Ponúkame vám ready made ako aj staršie spoločnosti, ktoré sú platcom DPH.
  • Pri zakúpení spoločnosti s DPH môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín.
  • ZALOŽENIE S.R.O. V ČR
  • od 550
  • Rýchlo a bez nutnosti cestovať do Českej republiky.
  • Celý proces založenia spoločnosti trvá približne 10 pracovných dní.