MOŽNOSTI LIKVIDÁCIE SPOLOČNOSTI

Sme stabilná, malá kancelária, ktorá sa úzko profiluje na začiatok a ukončenie podnikania. Počas takmer 20 ročnej praxe sa naši právnici stretli s takmer každou situáciou a tiež s mnohými novelizáciami judikatúry.

Dodržiavanie legislatívy je kľúčové práve pri zrušení spoločnosti či už likvidáciou, alebo bez likvidácie – napríklad formou cezhraničného zlúčenia firmy.

Ako zaujímavé riešenie je aj možnosť presunutia vašej spoločnosti zo Slovenska – a to v rámci Európskej únie.

PONÚKANÉ SLUŽBY

 • LIKVIDÁCIA
 • od 450
 • nezadlženej spoločnosti
 • Likvidácia nezadlženej spoločnosti vyžaduje určité byrokratické kroky, v ktorých Vás zastúpime. Finálny proces končí výmazom spoločnosti z OR. Kompletná dokumentácia v cene.
 • LIKVIDÁCIA
 • od 1 590
 • aj problémové a zadlžené spoločnosti
 • Zastúpime Vaše záujmy v oblasti práva a ekonomického stavu Vašej zadlženej spoločnosti. Kompletne firmu prevezmeme, pomôžeme Vám ochrániť majetok či ušetriť náklady.
 • PRESÍDLENIE FIRMY PO EU
 • od 3 500
 • nezadlžené spoločnosti, problémové a zadlžené spoločnosti
 • Ak už nechcete podnikať na Slovensku, presťahujeme Vašu spoločnosť v rámci Európskej únie.

  Rýchle, efektívne riešenie.

 • CEZHRANIČNÉ ZLÚČENIE FIRMY
 • od 6 490
 • aj problémové a zadlžené spoločnosti
 • V tomto prípade hrá úlohu nástupnícka spoločnosť, ktorá pohltí Vašu problematickú firmu. Pôvodná firma tak zaniká.

  Nástupnícka spoločnosť podniká mimo SK v rámci EÚ.