MOŽNOSTI PREVZATIE SPOLOČNOSTI

Sme stabilná, malá kancelária, ktorá sa úzko profiluje na začiatok a ukončenie podnikania. Počas takmer 20 ročnej praxe sa naši právnici stretli s takmer každou situáciou a tiež s mnohými novelizáciami judikatúry.

Dodržiavanie legislatívy je kľúčové práve pri zrušení spoločnosti či už likvidáciou, alebo bez likvidácie – napríklad formou cezhraničného zlúčenia firmy.

Ako zaujímavé riešenie je aj možnosť presunutia vašej spoločnosti zo Slovenska – a to v rámci Európskej únie.

PONÚKANÉ SLUŽBY

  • PREVZATIE
  • od 1 690
  • aj problémové a zadlžené spoločnosti
  • Zastúpime Vaše záujmy v oblasti práva a ekonomického stavu Vašej zadlženej spoločnosti. Kompletne firmu prevezmeme, pomôžeme Vám ochrániť majetok či ušetriť náklady.
  • CEZHRANIČNÉ ZLÚČENIE FIRMY
  • od 6 490
  • aj problémové a zadlžené spoločnosti
  • V tomto prípade hrá úlohu nástupnícka spoločnosť, ktorá pohltí Vašu problematickú firmu. Pôvodná firma tak zaniká.
    Nástupnícka spoločnosť podniká mimo SK v rámci EÚ.