Ponúkame prevzatie maďarskej Kft., vrátane všetkých záväzkov. Zmeníme konateľa spoločnosti a spoločníka a zahájime proces zákonnej likvidácie. Kompletná dokumentácia bude vypracovaná notárom, ktorý vyhotoví i zmluvnú dokumentáciu. Nadobúdateľom a novým spoločníkom bude zahraničný investor, ktorý nemá záväzky v Maďarsku.

Popri Kft. ponúkame Aj prevzatie iných druhov maďarských spoločností.